Tweet This

ASK

ASK

ASK er sentrum i Gjerdrum Kommune og er utskilt fra Store Ask. S for tettstedet ligger gården

Fjeldstad med den berømte Fjeldstadeika beskrevet av forfatteren P.C.Asbjørnsen. Hønsi V

for Kyken har former i terrenget som viser at her har det gått leirskred mot NØ for ”mange

hundre år siden”. Husene på Kyken skal ha gått med, og ytterst i raset heter det Tun. Her er

det funnet tømmerstokker i jorda. Hønsi var antageligvis eldste garden i Gjerdrum, og det står

tidstypiske hus på garden. Drikkevannskilden er Buvann. (1071)