Tweet This

ASMALØYA

ASMALØYA

ASMALØYA i Hvaler er 9 km2

stor. Løsavsetningene er en del av Ytre Raet. Høyeste punkt er Fote-

varden; 36m. Søndre del har rik flora, fuktig strandeng og våtmark i avsnørte viker ved Skip-

stad og Vikerkilen, Det biologiske mangfoldet er rikt. Mellom Huser og Vikerkilen er et egen-

artet heilandskap. Skipstadsand er det gamle fergestedet for Hvalerferga. Øya består av

granitt. (429, 1051, 1420, 2490)