Tweet This

AULI MØLLE

AULI MØLLE

AULI MØLLE ligger ca 4km Ø for Årnes i Nes i et ravinelandskap. Mølla utnytter kraften i Sagstuåa.

Det har vært mølledrift her siden 1600s. Sandavsetningene er fra en esker som for det meste

er dekket av leire. Akertrinnet under isavsmeltingen gikk her for ca 11200 år siden Mølla står

som da den ble bygget 1909, og det meste av kvernverket er intakt. Den ble nedlagt 1985, og

drives nå som museumsmølle for Nes Samlinger. Det er laget en natursti ved Sagstusjøen

(191m) (856, 969)