Tweet This

AURSTADMOSEN NR

AURSTADMOSEN NR

AURSTADMOSEN NR (180m) 5 km NV for Vormsund i Nes der det er påvist pløyespor og synke-

groper etter den voldsomme tappingsflommen gjennom Jutulhogget i Østerdalen. Den skjedde

for ca 10500 år siden. Mosen som er 2-delt, er 760da stor har kanskje landets fineste hvelvete

høymyrer. Midt på er det utviklet tuer med fuktige høljer på tvers av hellingen. Pga topografien

mister disse myrene kontakt med grunnvannstilsig fra sidene, og det er bare nedbør som

sørger for vanntilførselen. Derfor blir de også næringsfattige. Bare en lagg rundt myra kan

være noe mer næringsrik. Det skal et spesielt klima for å danne ombrogene myrer, og på

Østlandet finnes de bare opp til ca 200m o.h. De er ofte resultat av gjengroing av skogstjern.

Aurstadmosen ble NR 1981 med 750da. (614, 1422)