Tweet This

BARKEVIK

BARKEVIK

BARKEVIK (barki = strupe, trang vik) N for Helgeroa i Larvik ved Torpevannet (10m) er et gammelt

industristed med sag og jernverk fra 1740s. Vannet som ble demt 1851 besørget krafttil-

førselen, og det sies å ha vært rene Klondyke-stemningen etter 1.verdenskrig. De siste

industrihusene brant 1980. Ellers er her mye minner etter isdrift. Det er funnet et eget mineral

– barkevitt! (318, 351, 671, 896, 924, 955, 1374, 1382)