Tweet This

BJERKÅS

BJERKÅS

BJERKÅS er en næringspark i Asker med båtindustri, men er også kjent for sine fossilforekomster. På

BJERKÅSHOLMEN NR (7da) og i BJERKÅSVEGEN NR (1da) er fossilene fredet (1988) .

Dette er ca 80 arter graptolitter, trilobitter og brachiopoder i en antiklinal i en Ordovicisk

ortocer- kalksten med dolomitt (Bjerkås-formasjonen, Huk-formasjonen). Bjerkås NR fra 2008

har viktige landskapstyper i Kambrosilur-bergarter med geologi og plante- og insektlivet. Andre

forekomster i nærheten er Djuptrekkerodden og Linlandsvegen. Djuptrekkerodden NR er en

fredet fossilforekomst på 6da i bergarter fra overgangen Kambrium-Ordovicium. Skogen er en

kalkfuruskog, og det er mye flyttblokker på stranda. Det geologiske profilet på Djuptrekker-

odden er instruktivt med foldinger og forkastning og overskyvning med en gangbergart gjen-

nom. VEAS-anlegget (Vestfjorden Avløpsselskap) er på Bjerkås. Det ble bygget 1974 som et

sentralt renseanlegg for vestre del av Oslofjorden. Avløpsledningen er 35 km. Her er også et

fredet fossilfelt (1988) på 2da med graptolitter, trilobitter og brachiopoder i Kambrisk kalksten.

(590, 755, 906, 967, 1043, 1382, 1384)