Tweet This

BJERTNESSJØEN

BJERTNESSJØEN

BJERTNESSJØEN (= nes med bjørker) (335m, 0,42 km2

, 16m dyp, felt 30 km2

) (eller Østre Råsjøen)

i Nannestad er regulert 3m for drikkevannsforsyning til Nannestad/Ullensaker. Inntaket ligger

på 11m dyp, og minstevannføringen i Rotua er satt til 60 l/s. Elgsjøen og Råsjøen er også

regulert. Vannet har mye humus, og renseanlegget ligger ved Sjunken. Anlegget har en kapa-

sitet på 6,23 mill m3

i året. Av dette har Ullensaker rett til 4,90 og Nannestad 1,25. Maksimal

døgnkapasitet er 24.000 m3

. Fra utjevningsbassenget ved Sjunken og ned til Rustadmoen

skal verket normalt produsere inntil 1400 m3

/time. Dette er basert på prognoser til 2015, men

med byggingen av Gardermoen flyplass er vannforsyningen blitt et vanskelig spørsmål for

vertskommunene. Økonomiske analyser har konkludert med at Hurdalsjøen kan være det

beste. Selskapet som før het Østre Råsjøen heter nå UNIVANN. Gruvelia er et gammelt

gruve-område, og det er opprettet et minimuseum ved vegkrysset Gruvelia-Bjertnessjøen. Nå

er det nok den rike skogen og det rike dyrelivet som er mest påaktet. Det foreligger planer om

et LVO på 3,7 km2

. (26, 243)