Tweet This

Gol Stavkirke

Den originale Gol stavkirke står på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo, mens en kopi av kirken er bygget i 1995 og er plassert i Gordarike Familiepark på Gol.

Undersøkelser indikerer at deler av bygningen er oppført etter 1216, men den har også elementer som er så tidlige som fra 1157.  Opprinnelig sto stavkirken – Garðar kirkja – 300 meter sørvest for den nåværende Gol kirke, som ligger på Leikvollen i Golreppen.


golinfo.no