Tweet This

ALGARHEIM

ALGARHEIM i Ullensaker er nevnt første gang 1393 og huser Ullensaker Bygdemuseum i den gamle

skolen fra 1906. Her er også utstillinger av geologi, lokalhistorie og husflid. Nå er dette et

ekspansivt boligfelt. Fonbekk S for vegkrysset ved Algarheim har gravfelt med funn av mye

husflidredskaper og hjulspor. Tilsvarende er det også ved Habberstad. (353)

Alkerød Se: Hjelmungen