Tweet This

ARØYA

ARØYA utenfor Helgeroa (ari = ørn) i Larvik er flere øyer populært kalt ”Andedammen”. Geologisk er

den delt mellom kambrosilur og perm-bergarter. På S-siden ses Kløyvestein eller Brudebordet

– en flyttblokk i larvikitt. Harald Hårfagre skal ha kløvd den med sin gaffel mens han ventet

på sin brud – eller var det Olav den Hellige som kløvde det for at mennene fikk et bord å spise

ved? Det var bosetning på Arøya til 1950s. I Slåvika ligger Norsk Hydros første kalksten-

brudd: 1907-1910. Bukkespranget N-ligst på Arøya er ikke bredere enn at en bukk kan

ha sprunget over. Det er 8m! (351, 359, 1209, 1382)