Tweet This

ASAK

ASAK har fin utsikt over Skedsmo. (asakrar= gudenens åkre). Et av navnene på avdelingene ved Bo-

og Behandlingssenteret er Utsikten! Navnet Asak er eldgammelt, og gardene kan være opp-

havet til gårdene i Åkrene. Her er gjort rike funn fra stenalder særlig på Mellom Asak; 35

gravhauger og 4 hulveger. Noe har vært truet av grustaksdrift. Vestre Asak var antageligvis

hospits for pilegrimer på veg til Nidaros. Her lå også kirken for Åkrene Sogn fra før 1345. Den

brant 1598. og ruinene ses på jordet ovenfor Østre Asak. På Østre Asak har det vært kvern,

sagbruk og teglverk. Asak med Asakmoen er østre del av Berger-trinnet under isavsmeltingen

på Romerike. MG er ca 210-215m og det er ca 11.300 år siden innlandsisen sto her. Det står

svært verdifull og rik edelløvskog på Asak. Asak kan oppvise et spesielt småskala kulturland-

skap. Adkomsten skjer fra Leirsund. I Asakmarka går det sti fra Stampe-tjern til bygdeborgen

Farshatten. (353, 621, 745, 904, 1141, 1256, 1265)