Tweet This

BASTØY

BASTØY er en 2,3 km2 stor og 45m høy øy i Borre i Horten. Raet går over. Berggrunnen er rombe-

porfyrlava med vindblåst sandsten imellom. Tidligere ble den kalt Væderøy og er nevnt 1397.

Her var fyr 1840-1996. Bastøy er et 2167da LVO (1985) og et forsøksområde for gran. Det

vokser sjeldne planter her – kantløk og strandkål. Fuglelivet ble fredet 1938, og S for øya

holder en koloni steinkobbe til. Øya har også et verneverdig kulturlandskap med stor arts-

rikdom med kulturmark, kapell og fornminner. 1858-1953 var nok Bastøy mest kjent for

guttehjemmet bygd i Jugendstil som senere ble til Foldin Verneskole fram til 1970. Nå er det

landsfengsel. Kirka er fra 1902. Det er utgitt egen bok om Bastøy. Buvika/Rødskjær NR

(1981) er vesentlig et sjøfuglreservat. Men det er også tatt hensyn til selstammen. (924, 1042,

1116, 1140, 1640)