Tweet This

BATERØD

BATERØD i Sarpsborg har et vannverk og en midlere årsnedbør på 801mm. Målingene startet 1896.

Her ligger også bygdeborgene Herresal og Jomfrusal nær fylkesvegen. Vannverket heter

Sarpsborg-Tune vannverk og er et fullrenseanlegg med uttak av ca 8 mill m3

/år. Borregård

Vannverk bruker også Glomma, men dette er mest prosessvann. Uttaket her er 35 mill m3

/år.

(28)

Batteritangen Se:Søndre Sandøy

Batteriøya Se: Svelvik

Batteriåsen Se:Langnes