Tweet This

BEGBY

BEGBY Ø for Fredrikstad har helleristningsfeltet Gullskårfeltet. Her er også jernaldergraver. Hellerist-

ningene har religiøse motiver med skip, mennesker, dyr og solhjul. Dette er jorbruksristninger

som er ca 3000 år gamle, men dateringen er usikker. Det er skiltet veg og en god infotavle.

(609, 1286)