Tweet This

BE-ENGEN NR (Bæenga)

BE-ENGEN NR (Bæenga) på S-sida av Glomma i Nes. Be-Engen er en del av Glommas elveslette

med fredet fugleliv (804 da) fra 1992. Området er en av de viktigste rasteplassene langs

Glomma ikke minst for andefugl. På Be-Engen er også et felt med mandelpil, og det er bever

her. (278, 1214, 4955, 7844)